Ứng dụng

Dây tưới phun mưa 42mm Golden Spray

Dây tưới phun mưa Golden Spray A

Một số hình ảnh sử dụng dây tưới phun mưa

Dây tưới phun mưa 42mm tưới cà chua

Dây tưới phun mưa 42mm tưới cà chua

Dây tưới phun mưa tưới dưa hấu

Dây tưới phun mưa tưới dưa hấu

Dây tưới phun mưa tưới Thanh Long

Dây tưới phun mưa tưới Thanh Long

Dây tưới phun mưa tưới Đu đủ

Dây tưới phun mưa tưới Đu đủ

Dây tưới phun mưa Đài loan

Dây tưới phun mưa Đài loan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *