Thiết bị lọc

Showing all 7 results

Loc 2
Quick view

Lọc đĩa Azud 60mm cho hệ thống tưới nhỏ giọt

AZUD60
Lọc azud Modular 100 cỡ 2″ thuộc dòng lọc tầm…
Lọc đĩa hệ thống tưới nhỏ giọt
Quick view

Lọc đĩa hệ thống tưới nhỏ giọt 49mm

LD4901
Lọc đĩa hệ thống tưới nhỏ giọt 49mm Cỡ khớp…
550,000 ₫ VAT
NewLọc đĩa hệ thống tưới nhỏ giọt
Quick view

Lọc đĩa hệ thống tưới nhỏ giọt 60mm

LD6001
Lọc đĩa hệ thống tưới nhỏ giọt 60mm Cỡ khớp…
900,000 ₫ VAT
Lọc đĩa hệ thống tưới nhỏ giọt
Quick view

Lọc đĩa hệ thống tưới nhỏ giọt TJ 34

LD3401
Lọc đĩa hệ thống tưới nhỏ giọt 49mm Cỡ khớp…
170,000 ₫ VAT
Loc-mang-luoi-49mm-120mesh-8m3
Quick view

Lọc lưới hệ thống tưới nhỏ giọt 49mm

LM4901
Lọc màng hệ thống tưới nhỏ giọt 49mm Cỡ khớp…
500,000 ₫ VAT
Bo-loc-nuoc-he-thong-tuoi-nho-giot 34mm
Quick view

Lọc màng hệ thống tưới nhỏ giọt 34mm

LM3401
Lọc màng hệ thống tưới nhỏ giọt 34mm Cỡ khớp…
150,000 ₫ VAT
lọc đĩa hệ thống tưới nhỏ giọt
Quick view

Seowon Korea – Lọc địa hệ thống tưới nhỏ giọt 60mm

Đĩa lọc Seowon lớn hơn nhiều…
1,600,000 ₫ VAT
Tưới nhỏ giọt & phun mưa; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tài liệu tưới tự động; This page is geo-coded DMCA.com Protection Status