Seowon Korea

Showing 1–9 of 14 results

Dây tưới nhỏ giọt 16mm Super Drip dày 0.63mm
Quick view

Dây tưới nhỏ giọt SuperDrip 16mm, k/c lỗ 40cm, dày 0.63mm, 600m/cuộn.

SD-063-330-40-0600
Dây tưới nhỏ giọt Super Drip dẹt 16mm, dày 0.63mm…
2,640,000 
Dây tưới nhỏ giọt 16mm Super Drip dày 0.63mm
Quick view

Dây tưới nhỏ giọt SuperDrip 16mm, k/c lỗ 50cm, dày 0.63mm, 600m/cuộn

SD-063-330-50-0600
Dây tưới nhỏ giọt Super Drip dẹt 16mm, dày 0.63mm,…
2,640,000 
Ống tưới nhỏ giọt 16mm trải dọc theo luống
Quick view

Seowon Korea – Dây nhỏ giọt dẹt Golden Drip 16mm khoảng cách lỗ 50cm, dày 0.25mm

GD-025-145-50-1000
Dây tưới nhỏ giọt dẹt 16mm khoảng cách lỗ 50cm…
2,000,000 

Seowon Korea – Dây nhỏ giọt dẹt Green Drip 16mm khoảng cách lỗ 20cm, dày 0.2mm

GR-020-130-20-1000
Dây tưới nhỏ giọt dẹt 16mm Ứng dụng dây tưới…
2,200,000  2,000,000 

Seowon Korea – Dây nhỏ giọt dẹt Green Drip 16mm khoảng cách lỗ 30cm, dày 0.2mm.

GR-020-130-30-1000
Dây tưới nhỏ giọt dẹt 16mm khoảng cách lỗ 30cm…
2,100,000  1,900,000 

Seowon Korea – Dây nhỏ giọt dẹt Sliver Drip 16mm, k/c lỗ 20cm, dày 0.2mm.

SV-020-130-xx-1000
Dây tưới nhỏ giọt dẹt 16mm Ứng dụng dây tưới…
2,100,000  2,000,000 
Dây tưới nhỏ giọt 16mm Super Drip dày 0.63mm
Quick view

Seowon Korea – Dây nhỏ giọt dẹt Super Drip 16mm (dày 0.63mm)

SP-063-330-30-600
Dây tưới nhỏ giọt Super Drip dẹt 16mm, dày 0.63mm…
2,640,000 
Ống tưới nhỏ giọt 16mm trải dọc theo luống
Quick view

Seowon Korea – Dây nhỏ giọt dẹt Golden Drip 16mm khoảng cách lỗ 20cm, dày 0.3mm

GD-030-145-20-1000
Dây tưới nhỏ giọt dẹt 16mm khoảng cách lỗ 20cm…
2,500,000 
Ống tưới nhỏ giọt 16mm trải dọc theo luống
Quick view

Seowon Korea – Dây nhỏ giọt dẹt Golden Drip 16mm khoảng cách lỗ 30cm, dày 0.38mm

GD-038-145-30-500
Dây tưới nhỏ giọt dẹt 16mm khoảng cách lỗ 30cm,…
1,250,000 
Tưới nhỏ giọt & phun mưa; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tài liệu tưới tự động; This page is geo-coded DMCA.com Protection Status