Nhỏ giọt trải dọc hàng cây

Tưới nhỏ giọt rải dọc theo hàng cây thường được áp dụng cho các loại rau, hoa màu, cây dược liệu trồng theo hàng lối, có khoảng cách giữa các gốc cây tương đối gần nhau.

Tưới nhỏ giọt & phun mưa; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tài liệu tưới tự động; This page is geo-coded DMCA.com Protection Status