Tưới nhỏ giọt rải dọc theo hàng cây thường được áp dụng cho các loại rau, hoa màu, cây dược liệu trồng theo hàng lối, có khoảng cách giữa các gốc cây tương đối gần nhau.

Show sidebar

Dekko (6)

Rivulis Israel (4)

Seowon Korea (14)