Rivulis Israel – Que cắm tưới nhỏ giọt Snapeg

Rivulis Israel - Que cắm tưới nhỏ giọt Snapeg

Rivulis Israel – Que cắm tưới nhỏ giọt Snapeg

Email to a Friend

availability:In stock

sku:

Ứng dụng: Kết hợp với đầu tưới nhỏ giọt bù áp, ống 3x5mm để tưới nhỏ giọt các loại cây trồng trong chậu.

Tham khảo Video sản phẩm:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rivulis Israel – Que cắm tưới nhỏ giọt Snapeg”

Tưới nhỏ giọt & phun mưa; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tài liệu tưới tự động; This page is geo-coded DMCA.com Protection Status