Netafim Israel – Dây tưới nhỏ giọt dọc luống Streamline 17mm, dày 0.2mm, khoảng cách 20cm

3,100 

Ứng dụng: Dây tưới nhỏ giọt Netafim Streamline sử dụng trải trên mặt luống.

This page is geo-coded DMCA.com Protection StatusWeb liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop Thiết bị tưới nông nghiệp hàng đầu