Thanh toán

Chủ tài khoản: Công ty TNHH Nông nghiệp và Thực phẩm Nhà Bè

Số tài khoản: 635 020 100 1974

Ngân hàng: Agribank, Chi nhánh Phước Kiển, H. Nhà Bè, Tp. HCM

Chủ tài khoản: Bà Hoàng Lệ Thu

Số tài khoản: 6350 205 110 918

Ngân hàng: Agribank, Chi nhánh Phước Kiển, H. Nhà Bè, Tp. HCM

Chủ tài khoản: Bà Hoàng Lệ Thu

Số tài khoản: 0181 003 44 2411

Ngân hàng: Vietcombank, Chi nhánh Nhà Bè, Tp. HCM

Viết một bình luận

This page is geo-coded DMCA.com Protection StatusWeb liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop Thiết bị tưới nông nghiệp hàng đầu