Do đặc điểm của cây trồng và yêu cầu chất lượng, một số cây thường được trồng trong túi – bịch – chậu và đặt trong nhà kính.

Đối với các loại cây trồng này thì phương pháp tưới nhỏ giọt bằng que cắm cố định thường được áp dụng.

Que cam nho gio

Hệ thống thiết bị bao gồm:

  1. Hệ thống trung tâm (gồm bơm, hút phân, lọc, các loại van xả khí, điều áp, đồng hồ đo áp…)
  2. Hệ thống đường ống: Ống trục chính và ống nhánh LDPE
  3. Hệ thống thiết bị tưới
supertif_4_way_manifold_1

Các thiết bị cho tưới nhỏ giọt bằng que cắm cho cây trồng trong túi, bịch, chậu

Ở hệ thống thiết bị tưới của phương pháp này thường phức tạp hơn so với phương pháp tưới nhỏ giọt cuốn quanh gốc hay tưới nhỏ giọt dọc hàng bởi nó cần kết hợp giữa nhiều thiết bị khác nhau (hình trên).

Bà con có thể thấy nó gồm:

supertif_nd_strawberry_westland_nl_lf32707-2

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *