Tag Archives: hệ thống tưới cỏ tự động

Sữa nước và cuộc đua đàn bò

Nếu như thị trường sữa bột đang thuộc về các công ty nước ngoài, thì thị trường sữa nước lại thuộc về khối nội. Và cuộc đua về số lượng đàn bò chính là yếu tố quyết định ai sẽ thắng trong cuộc chơi này. Giữa tuần vừa qua, Quỹ VinaCapital Vietnam Opportunity Fund (Tập […]

Thiết bị tưới bán kính lớn Nelson Big gun 75

Thiết bị tưới cho các cánh đồng lớn, trang trại lớn, kết hợp xe tưới tự cuốn hoặc tưới di chuyển. Đối với công việc tưới cánh đồng lớn, Nelson Big Guns® (tưới bán kính lớn) được ghi nhận là thiết bị dẫn đầu về chất lượng và khả năng thực hiện các nhiệm vụ tưới […]

This page is geo-coded DMCA.com Protection StatusWeb liên kết: Shop cây online Plant.vn ||| Shop giá thể đất trồng online ||| Shop Thiết bị tưới nông nghiệp hàng đầu