Tưới ớt bằng phương pháp nhỏ giọt dọc luống

Một số hình ảnh tưới nhỏ giọt cho cây ớt.

Thiết bị sử dụng: Dây tưới nhỏ giọt T-tape của Rivulis

tưới nhỏ giọt cho cây ớt

tưới nhỏ giọt cho ớt, sử dụng dây T-tape

Tưới nhỏ giọt cho cây ớt

tưới nhỏ giọt cho ớt sử dụng dây T-tape.

Tưới nhỏ giọt cho ớt

tưới nhỏ giọt cho cây ớt

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *