Tưới ớt bằng phương pháp nhỏ giọt dọc luống

Tưới ớt bằng phương pháp nhỏ giọt dọc luống

Một số hình ảnh tưới nhỏ giọt cho cây ớt.

Thiết bị sử dụng: Dây tưới nhỏ giọt T-tape của Rivulis

tưới nhỏ giọt cho cây ớt
tưới nhỏ giọt cho ớt, sử dụng dây T-tape
Tưới nhỏ giọt cho cây ớt
tưới nhỏ giọt cho ớt sử dụng dây T-tape.
Tưới nhỏ giọt cho ớt
tưới nhỏ giọt cho cây ớt

Viết một bình luận

Tưới nhỏ giọt & phun mưa; Tưới phun mưa; Tưới nông nghiệp fanpage; Tưới cảnh quan fanpage; tưới tự động video; Tài liệu tưới tự động; This page is geo-coded DMCA.com Protection Status